Strona główna
 
Zoohigiena
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

 

 

 
Wentylacja  
                   
    Wentylacja
    Dezynfekcja
    Higiena chowu

   Układ oddechowy przepiórki i sama przepiórka, jest wrażliwa na przeciągi 
 i zapylenie powietrza, które mogą spowodować wystąpienie chorób górnych 
 dróg oddechowych. Dlatego dbałość o czystość powietrza jest dla tych ptaków 
 bardzo istotna. Pomieszczenia powinny posiadać sprawną wentylację 
 odpowiednio dobraną do kubatury pomieszczeń i wielkości obsady przepiórek 
 przypadający na 1 m2 w klatkach lub na ściółce, aby jej wydajność nie 
 powodowała radykalnej zmiany warunków w pomieszczeniu hodowlanym 
 na przestrzeni krótkiego okresu czasu. 
   W hodowli klatkowej przy systematycznym sprzątaniu pomiotu z tabletów, 
 powstają małe ilości szkodliwych dla przepiórek gazów: siarkowodór, amoniak,
 i metan. W takiej sytuacji system wentylacji grawitacyjnej przy możliwości 
 otwierania okien może wystarczyć do ich usówania. Jednak w momencie gdy 
 system pojenia nie utrzymuje kropli wody, lub nie jest wyposażony w spodki 
 wyłapujące krople wody, które spadają na tablety z pomiotem, powinien 
 być wyposażony w wentylator z możliwością regulacji czasowej jego pracy. 
 Wymóg ten spowodowany jest wzmożonym wydzielaniem się gazów 
 toksycznych dla przepiórek, z szybko gnijącego pomiotu. To samo dotyczy 
 chowu ściółkowego, gdzie jeszcze szybciej dochodzi do fermentacji 
 i rozkładu odchodów, które mogą być przyczyną poważnych chorób naszych 
 ptaków. System mieszany wentylacji, to kratka wentylacyjna grawitacyjna 
 otwarta zaopatrzona w siatkę "moskitierę", oraz wentylator wyciągowy 
 zaopatrzony w regulator czasowy i żaluzję samo otwieraną przez wydmuchiwane
 powietrze. Rysunki poglądowe umieszczone w dziale "ciekawe rozwiązania". 
 O liczbie wentylatorów i kratek wentylacyjnych decyduje przede wszystkim 
 objętość pomieszczenia, liczba ptaków oraz rodzaj ściółki.
 W pomieszczeniu w ciągu jednej godziny konieczna jest siedmiokrotna 
 wymiana powietrza i taką wydajność muszą mieć wentylatory.
 Przy utrzymujących się upałach, zaleca się częstą wymianę ściółki na nową. 
 Wyższe pomieszczenia zapewniają ptakom lepszy mikroklimat. 

 System wentylacyjny powinien działać w sposób łagodny, aby nie 
 powodować zbyt silnych zawirowań powietrza i przeciągów. 
 W pomieszczeniach z przeciągami, wpierw gubią pióra, potem obniża 
 się ich produkcyjność, a w końcu chorują i padają.
      
Dezynfekcja                               
   
 Wentylacja
 Higiena chowu
   Ze względu na potencjalne występowanie różnych zarazków chorobotwórczych 
  w otoczeniu naszej przyszłej hodowli, powinniśmy przeprowadzić po zakończeniu 
  danej inwestycji lub modernizacji (pierwotnie nie zasiedlanych przez ptaki lub inne 
  zwierzęta pomieszczeń), dezynfekcję profilaktyczną przed ich pierwszym 
  zasiedleniem ptakami. 


 Takie postępowanie powinno być standardem w przyszłych hodowlach. 

 Wykonuje się to po przez spryskanie całego pomieszczenia i urządzeń 
 towarzyszących środkiem dezynfekującym (Virkon, CID 20 albo Polena JK). 
 Odkażone pomieszczenie i urządzenia pozostawia się niezasiedlone przez 
 okres karencji podany na opakowaniu danego roztworu dezynfekującego.
   Jeśli pomieszczenia zasiedlane są po raz kolejny, to przeprowadza się pełną 
 dezynfekcję. Po usunięciu z pomieszczenia przepiórek, demontuje się (jeśli jest to 
 możliwe) całe wyposażenie, myje się je najlepiej wodą pod ciśnieniem (karcher), 
 następnie spryskuje się płynem dezynfekującym (np. Virkon lub CID 20), 
 i zależnie od stężenia dawki preparatu dezynfekującego (stężenia podane na 
 opakowaniach), myje się je powtórnie i suszy. 
   Ściółkę z pomieszczenia usuwa się poza rejon fermy (nie może ona znajdować 
 się w pobliżu pomieszczeń z ptakami. Samo pomieszczenie po usunięciu ściółki 
 lub pozostałości odchodowych, dokładnie się zamiata następnie myje pod 
 ciśnieniem (jeśli jest to możliwe), zwracając pilną uwagę na wszelkie 
 szczeliny, dziury i inne zagłębienia, ponieważ one mogą stać się potencjalnym 
 źródłem zakażenia. Po wyschnięciu, dokładnie spryskuje się całe pomieszczenie 
 środkiem dezynfekującym (Virkon, CID 20 lub Polena JK). Jeżeli w poprzednim 
 okresie hodowlanym, ptaki chorowały, zaleca się najpierw wykonać oprysk 
 całego pomieszczenia wodnym roztworem sody kaustycznej (oczywiście 
 z zachowaniem warunków bezpieczeństwa podanych na karcie informacyjnej 
 opakowania przy wyraźnej konsultacji z lekarzem weterynarii lub instytucji do
 tego upoważnionych). Nie wykonywać tej czynności bez tych konsultacji, 
 gdyż stosowanie tego silnie żrącego środka podlega specjalnym przepisom. 
 Jest to środek bardzo skuteczny i tani lecz niebezpieczny dla zdrowia 
 naszego i zwierząt. Gdy wykonamy taki oprysk po dwóch dniach możemy 
 zastosować jeden z w/w środków dezynfekujących. Tak odkażony budynek lub 
 pomieszczenie pozostawiamy puste na okres co najmniej 14 dni. Wskazane jest 
 aby przerwa po między kolejnymi obsadami wynosiła 21 dni. 
   Na trzy dni przed zasiedleniem wyposaża się to lub te pomieszczenia w 
 niezbędny osprzęt do hodowli. Gdy jest już wszystko gotowe, powtórnie 
 spryskujemy całość środkiem odkażającym stosując je na przemian.
 Jest to dużo pracy, ale się opłaca. Jeśli kto kolwiek stwierdzi że samo 
 wapno wystarczy, to lepiej niech nie zakłada hodowli, bo szkoda jego 
 czasu, zdrowia, ptaków.


Higiena chowu 
                                                      
 Wentylacja
 Dezynfekcja

    Wiele czynników decyduje o powodzeniu naszej produkcji zwierzęcej. Potencjalny 
 hodowca powinien przyjąć od samego początku pewne zasady:

 1. Materiał zarodowy i hodowlany
 2. Wyposażenie 
   --  Ściółka  --  Pasza  -- Karmidła  --  Pojenie -- Klatki

1. Materiał zarodowy i hodowlany powinno się nabywać od zarejestrowanych 
    ferm zarodowych, które prowadzą taką produkcję pod ścisłą kontrolą 
    powiatowych lekarzy weterynarii. Pozyskany od nich materiał hodowlany jest 
    już po profilaktycznych szczepieniach, odrobaczeniach i odkażeniach 
    chorobotwórczych (zachowanie pełnej profilaktyki) czyli ptaki wolne są od chorób 
    i pasożytów. 
    Dodatkowym atutem jest możliwość nabycia już wstępnie wyselekcjonowanych 
    kurczaków, o określonym przez hodowcę wieku. Również ważny jest fakt czystości 
    gatunkowo pozyskanego ptactwa. Na terenie naszego kraju trudno jest nabyć czysto 
    gatunkowej przepiórki. Bardzo dużo występuje mieszańców i krzyżówek. Najczęściej
    jest to skrzyżowanie przepiórki "japońskiej" z przepiórką mięsną "faraon". Daje
    to następujący efekt, przepiórki są większe wagowo ale kuleje u nich nieśność w
    połączeniu z zwiększonym zapotrzebowaniem na paszę. Ma to duże znaczenie w 
    dalszej ekonomice chowu. 
      Przy użytkowaniu nieśnym, występuje znaczący wzrost zużycia paszy w 
    w stosunku do ilość pozyskanych jaj konsumpcyjnych. 
      Przy użytkowaniu mięsnym, mniejsza waga tuszki w porównaniu do 
    zużycia paszy.
       Jak widać z powyższego nie warto nabywać materiału zarodowego lub 
   hodowlanego z poza zarejestrowanych ferm zarodowych. Napisałem to na 
   podstawie własnych doświadczeń. Ważne jest by nie popaść już na samym 
   starcie w problemy zdrowotne własnego stada. Nie dosyć, że jeszcze nie mamy 
   doświadczenia hodowlanego a borykać się będziemy odrazu z upadkami naszych 
   ptaków w mniejszym lub większym stopniu . Natomiast zachowując powyższe
   zalecenia, możemy tego uniknąć.

2. Do składników wyposażenia, które 
     w dużej mierze wpływają na jakość i 
     zdrowotności naszego stada należą: 

 --  Pasza  -- Karmidła  --  Pojenie -- Klatki

   Ściółka
   Przy chowie ściółkowym, ważne jest aby stosowana ściółka wolna była od bakterii, 
   pleśni chorobotwórczych i związków trujących. Taka ściółka nie powinna być 
   zbutwiała, zapleśniała. Powinna być sucha, pocięta na 3-5 cm odcinki (tzw. sieczka)
   i pochodzić ze sprawdzonego źródła zaopatrzenia. Pomieszczenie powinno być 
   zaopatrzone w sprawny system wentylacji zabezpieczony siatkami ochronnymi
   przed owadami i gryzoniami, które są potencjalnymi nosicielami wielu chorób.
   Pomieszczenie z ptakami powinno być odizolowane od reszty środowiska. 
   Przy wejściu do pomieszczenia powinna znajdować się mata nasączona 
   preparatem dezynfekującym dla dezynfekcji obówia. Również i w pomieszczeniu 
   od strony ptaków, powinna znajdować się taka mata, uwzględniając odizolowanie 
   jej od dostępu ptaków biegających po danym pomieszczeniu hodowlanym. 
   Z zewnątrz do pomieszczenia z ptakami powinno się wchodzić po przez przedsionek, 
   czyli część odgrodzoną od powierzchni na której przebywają ptaki. W tym przedsionku
   istnieje możliwość zmiany obuwia na obuwie, które służy tylko do poruszania się po 
   powierzchni z ptakami. Przedsionek musi być na tyle duży, by można było w nim 
   postawić taczkę lub wózek służący do wywożenia pomiotu na zewnątrz hali 
   hodowlanej. Taka część służąca jako przedsionek może być wygrodzona z hali
   hodowlanej siatką zawieszoną na stelażu drewnianym. Propozycję takiego 
   rozwiązania będzie można obejrzeć na rysunkach i zdjęciach umieszczonych w
   dziale "ciekawe rozwiązania". z tego też względu nie będę teraz tego opisywać.

   Pasza            
 
  --  Ściółka  -- Karmidła  --  Pojenie -- Klatki
   Nie sposób tu nie wspomnieć o jakości paszy i sposobie jej pozyskiwania. Ma 
   ona niebagatelny wpływ na zdrowotność stada przepiórek. Po wielu 
   eksperymentach i próbach doszedłem do wniosku, iż zaopatrzenie się w gotową 
   paszę, dobrze zbilansowaną i praktycznie sterylną daje w gruncie żeczy najlepsze 
   wyniki hodowlane i ekonomiczne. 
   Jest to najbezpieczniejszy sposób i zarazem najtańszy, mimo iż ceny te są nie małe.
   Ale w ostatecznym bilansie to wszystko się rekompensuje. 
   Sami nie jesteśmy w stanie przygotować dla większej ilości ptaków, tak sterylnej 
   paszy. Przecież produkty które pozyskujemy, nie wiadomo czy są z pleśniami, 
   grzybami, bakteriami, nicieniami itp. zagrożeniami. Pozatym, sami nie jesteśmy 
   w stanie ich tak zbilansować, by zawierały odpowiednie ilości procentowe 
   poszczególnych składników, witamin itd.
   Wierzcie, na pewno to się nie opłaca. Na 100% w niedługim czasie, z tego 
   powodu zaczną się problemy, między innymi choroby i upadki w stadzie. 
   W dziale "zaopatrzenie" podam, które i jakie pasze my stosujemy
   (a są różne dla przedziałów wiekowych) - opisane są w dziale "żywienie".

 Karmidła          

  --  Ściółka  --  Pasza  --  Pojenie -- Klatki
   Ponieważ przepiórki należą do ptaków, które z niespotykaną u innych kuraków 
   zawziętością, rozsypują podaną im karmę. Ważnym elementem wyposażenia 
   hodowli są karmidła, które powinny w znacznym stopniu, ograniczyć ten 
   problem. Na podstawie długoletnich doświadczeń i eksperymentów 
   hodowlanych, mogę przypuszczać iż karmidła, które stosujemy w hodowlach 
   klatkowych bądź na pierwszej w kraju fermie ekologicznej z chowem ściółkowym, 
   dają doskonałe wyniki hodowlane. Karmidła te będzie można nabyć w naszym 
   Zrzeszeniu Hodowców. Informacje będą umieszczone w dziale "zaopatrzenie". 
   Posiadają one zastrzeżoną konstrukcję, wzór użytkowy i przeznaczenie. 
   W przypadku hodowli ściółkowej zminimalizowana jest możliwość pobierania 
   przez te ptaki karmy z podłoża, po którym się poruszają i zabrudzają. Karma 
   tak rozsypana w ich odchody, szybko ulega skwaśnieniu lub całkowitemu 
   zepsuciu. Ma to duży wpływ na choroby przewodu pokarmowego, w wyniku 
   której dochodzi do osłabienia organizmu przepiórki, skutkiem czego jest 
   choroba lub padnięcie. Przy takich zatruciach padnięcia mogą być masowe. 
   Dodatkowo karmidła takie mają ograniczony dostęp do paszy od części 
   zasypowej (przepiórka nie wejdzie do pojemnika z paszą, jedynie może 
   tylko ją pobierać. Ważnym elementem w takiej profilaktyce jest częste ich 
   czyszczenie mycie i dezynfekowanie. Dodatkowym atutem tego typu karmideł 
   jest możliwość zawieszania ich na klatkach służących do hodowli na jaja lub
   mięso, oraz do stosowania w klatce specjalistycznej służącej do odchowu 
   pisklaków. O tego typu klatkach będę pisać w dziale "ciekawe rozwiązania" 
   i będą o nabycia w dziale "zaopatrzenie". Dezynfekcji dokonujemy 
   podobnie i tym samym jak podano powyżej (dezynfekcja). 

   Pojenie           

 --  Ściółka  --  Pasza  -- Karmidła  -- Klatki

  Ważnym elementem w profilaktyce zdrowotnej, jest system pojenia ptaków 
  (czyli podawanie wody do picia). Po karmie, istotnym czynnikiem wpływającym
  na ograniczenie możliwości zainfekowania stada hodowlanego, na skutek 
  szybkiego rozwoju flory bakteryjnej, która może przyczynić się do wielu chorób, 
  jest, jak podajemy ptakom wodę. Mniej podatnym na zainfekowanie sposobem 
  pojenia, jest system kropelkowy. Woda podawana jest za pomocą specjalnie 
  skonstruowanych smoczków zakończonych grzybkiem, na którym utrzymuje 
  się duża kropla wody. 
   
   nypel (poidełko) do podawania wody pisklętom       nypel (poidełko) do podawania wody dorosłym ptakom
   
     
   Sposób taki, jest efektywnym i zarazem ekonomicznym systemem 
  pojenia dla pisklaków (A) i dorosłych ptaków (B). 
  W takim systemie istnieje możliwość dezynfekcji podawanej wody dla 
  całego stada. Również dawkowanie i podawanie leków dla całego 
  stada, jest bardo uproszczone i ekonomiczne. Przy tym systemie 
  pojenia, nie ma możliwości przedostawania się z dzioba resztek 
  pokarmu do wody w pojemnikach. Resztki te powodują szybkie kwaśnienie
  wody i rozwój niebezpiecznej dla zdrowia ptaka flory bakteryjnej. W taki 
  sposób powinno podawać się wodę, nawet w bardzo małych hodowlach, 
  przy zachowaniu higieny pojenia. Oczywiście system taki powinien być 
  wyposażony również w spodeczki wyłapujące resztki nie wypitych kropel wody. 
  Zapobiega to zmaczaniu odchodów ptasich zlokalizowanych na blacie, poniżej 
  podłogi. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma przyśpieszonego procesu gnilnego 
  i fermentacyjnego pomiotu ptasiego, skutkiem którego, jest wydzielanie się 
  szkodliwych i trujących gazów, bakterii itp. zagrożeń.
   system pojenia z nyplem dla przepiórek
     
         Przykład instalacji pojenia: smoczek, podstawek
  Natomiast (nie chcę tutaj nikogo urazić) rozwiązania, które spotyka się u 
  hodowców świadczą o całkowitemu barku wiedzy na temat profilaktyki 
  zoohigienicznej. Wszystkie "patenty" typu rynny z rór plastykowych, 
  wanienki , miski itp. naczynia, w których znajduje się zastała i pełna 
  gnijąej karmy i bakterii woda, powinno się szybko usunąć, dla dobra 
  wspólnego ptaków i swojego. Pamiętajmy iż na ściankach takich naczyń 
  zawsze znajduą się miejsca gdzie te bakterie się rozwijają. Ponieważ 
  ścianki mają dużą powierzchni, to sami już rozumiecie, jak wzrasta 
  takie zagrożenie. Jak wykonać taki prosty i zarazem tani system 
  pojenia podam w dziale "ciekawe rozwiązania". 
  Części do tego systemu będzie można nabyć u nas w Zrzeszeniu dział
   "zaopatrzenie". 

  Klatki             

 --  Ściółka  --  Pasza  -- Karmidła  --  Pojenie 
 
  W chowie klatkowym należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Należą 
  do nich konstrukcja podłogi, boków, przodów, wierzchu, z jakiego 
  materiału są wykonane oraz przede wszystkim ich wymiary. 
    Najlepszym materiałem na klatki, które ustawione są w 
  pomieszczeniach zamkniętych o temp. wahającej się w 
  zakresie 14 -16 °C, jest drut stalowy o średnicy 2-6 mm 
  ocynkowany lub siatka beckerta o oczku w przedziale 
  szer./ dł. 11- 16 na 11-16 mm i co najmniej 1,37mm średnicy 
  boki i góra, 2mm średnicy spód klatki. Na spód stosuje się wysoko 
  galwanizowaną siatkę, która będzie bardziej odporna na 
  agresywne działanie odchodów ptaków. 
  Przepiórki w pomieszczeniach inwentarskich utrzymuje się w 
  klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych: 
  A)  pojedynczo
  B)  grupowo 
  widok wolno stojącej klatki dla przepiórek z pełnym osprzętem
          Przykład klatki pojedynczej z pełnym osprzętem. 
  widok baterii klatek do hodowli przepiórek
   Przykład baterii klatek z pełnym osprzętem dla przepiórek,
        w systemie wielopoziomowym,z którego każdą
                  klatkę można zdjąć i złożyć.
 
   W przypadku utrzymania przepiórek w systemie, o którym mowa jest 
   w pkt. A wymiary klatki powinny wynosić: 
   •  długość - co najmniej 0,21 m; 
   •  szerokość - co najmniej 0,1 m; 
   •  wysokość - co najmniej 0,2 m. 


  widok baterii klatek do hodowli i selekcji przepiórek

               Przykład pojedyńczej obsady 
             kura + kogut lub kogut + dwie kury
                     Klatki selekcyjne
  W przypadku utrzymywania przepiórek w systemie, o którym mowa 
  w pkt.B, powierzchnia podłogi w klatkach, w przeliczeniu na ptaka, 
  powinna wynosić dla: 
  •  przepiórek nieśnych - co najmniej 0,025 m2 , przy czym wysokość 
   klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m; 
  •  przepiórek mięsnych - co najmniej 0,006 m2 , przy czym wysokość 
  klatki powinna wynosić co najmniej 0,2 m. 
  W przypadku utrzymania przepiórek w systemie, o którym mowa 
  w pkt. A / pkt.2 , powierzchnia, w przeliczeniu na ptaka, powinna 
  wynosić co najmniej 0,04 m2 . 
  Powierzchnię, na której utrzymuje się przepiórki (np. woliery), 
  rwale zabezpiecza się ogrodzeniem do wysokości co najmniej 
  2 m i przykrywa siatką. 
  Powyższe dane zaczerpnięte z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
  i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. W sprawie minimalnych 
  warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt 
  gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629) Na podstawie 
  art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
   (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002). 
  widok pojedyńczej klatki naszykowanej do dezynfekcji 
     Przykład pojedynczej klatki naszykowanej do dezynfekcji. 
   
  Ważnym aspektem przy konstrukcji klatek jest ich łatwy demontaż, 
  który pozwoli nam na ich dezynfekcję przy wymianie stada. Ponieważ 
  są one wykonane ze stali, to jest niemożliwe przenikanie form gnilnych 
  i bakteryjnych do struktury klatki (czego nie można uniknąć przy klatkach 
  o stelażu drewnianym). Poza tym są o wiele trwalsze w eksploatacji. 
  Jeśli chodzi o ażur boków, to przerwy między drutami lub oczkami 
  siatki mogą wynosić 25 mm (dotyczy klatek do hodowli przepiórek 
  w wieku od 5-6 tygodnia). 
  Przykrycie klatek zazwyczaj powinno być wykonane z siatki 
  plastykowej ze względu na próby wzbijania się przepiórek do 
  góry przy ich spłoszeniu. Przy przykryciu metalowym może 
  następować (nie zawsze) samookaleczenie się przepiórek. 
  Dodatkową zaletą takiej siatki, jest możliwość jej szybkiego 
 demontażu w celu wykonania zabiegu dezynfekcji. 
  Przód klatki powinien posiadać drzwiczki otwierane do 
  środka. Przy ich montażu należy zwrócić uwagę na system 
  mocowania. Najlepiej powinien być wahliwy z mocowaniem 
  górnym i oporem na dole drzwiczek. Drzwiczki powinny opierać 
  się o boki przodu klatki od strony wewnętrzneji. Ten sposób 
  montażu zabezpiecza nas przed otwieraniem ich przez ptaki w 
  momencie napierania na drzwiczki podczas jedzenia. Mamy 
  również możliwość zawieszenia na całej długości klatki, 
  karmnika. Przy tym sposobie montażu, możemy w sposób 
  ciągły, prowadzić kontrolę sanitarną wewnątrz klatek. 
  Największym problemem dla każdego potencjalnego hodowcy 
  a zarazem konstruktora klatki, jest jej spód. Zazwyczaj wykonuje 
  się go w dwojaki sposób. Jest to spód wykonany z prętów 
  o średnicy min. 2 mm i odstępie między nimi w przedziale 
  11 - 17 mm. Jest pewna zależność przy takich konstrukcjach. 
  Jeśli mamy do czynienia z dorosłą przepiórką, to poruszanie 
  się jej po gęstszym ażurze jest dla niej wygodniejsze. 
  Praktycznie zbliżone do poruszania się po siatce (najlepsza). 
  Dobrze zlatują po takim spodzie jajka do kasza znajdującego 
  się na zewnątrz klatki. Jednak część odchodów, które są 
  gabarytowo większe i mają twardą konsystencję, nie przelatują 
  przez ten ażur. Jest to ok. 3% całej masy kałowej. Wylatują one 
  do kosza, lub najczęściej wylatują na podłogę z przodu klatek. 
  Poruszanie się przepiórek po tak gęstym spodzie daje im 
  większy komfort lecz kosztem naszej pracy. Natomiast przy 
  ażurze ok. 16 mm bardzo rzadko się z tym spotykamy. Pod
  każdą podłogą powinna znajdować się taca kałowa "blat",
  który możemy w każdej chwili szybko wyjąć i opróżnić z odchodów 
  przepiórczych, a następnie odkazić. Przód i tył tego blatu 
  powinien mieć rant o wysokości co najmniej 50 mm zagięty 
  do góry pod kątem 45°. Całość powinna wystawać z przodu 
  i tyłu klatki co najmniej 25 mm (wystaje tyle zagięty rant do góry). 
  Daje to możliwość wyłapywania odchodów przepiórczych, 
  które są wydalane przy krawędziach klatek. Natomiast boki 
  klatki możemy zabezpieczyć przez przeplecenie między drutami 
  lub przymocowanie do siatki, paski plastykowe o wysokości co 
  najmniej 100 mm. Dodatkowo można na blat położyć pas grubej 
  folii, którą można bardzo szybko usuwać do dezynfekcji, lub 
  całkowicie ją wyrzucać. 
 widok przykładu zastosowania folii na blatach odchodowych w klatkach dla przepiórek

  Przykład zastosowania folii na blacie      
Przedstawione klatki mają zastrzeżony wzór użytkowy, 
system montarzu i przeznaczenie. 
 ---- Wentylacja ---- Dezynfekcja ---- Higiena chowu

-- Ściółka -- Pasza -- Karmidła -- Pojenie -- Klatki

 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone