Strona główna
 
Użytkowanie przepiórek
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania

 

 

Użytkowanie nieśne:

Z zagadnieniem o takim profilu hodowli przepiórek, spotykamy się w dzisiejszym okresie, najczęściej. Powodem takiego intensywnego wykorzystania zdolności produkcyjnych przepiórek, jest fakt ich bardzo krótkiego cyklu przystąpienia do nieśności i wyprodukowania przez ich organizm jajka. Przepiórka japońska w porównaniu z innymi ptakami, jest naprawdę bardzo dobrą nioską. Przyjmując masę jajka w stosunku do masy ciała przepiórki (6%), jest większa od występującej różnicy u kur. Również ich zdolności znoszenia jaj (nawet ok. 368 szt / 365 dni), stawia je w elicie niosek. Cykl rozwojowy jajka trwa unich tylko ok 17 godzin, a u kur aż 24-25 godzin. Jednak wynik taki zależy od szeregu czynników, które muszą zostać spełnione. Na pewno taki stan może zaistnieć, w przypadku hodowli pojedynczej, gdzie nie występuje tak duża konkurencja w środowisku (klatce), po między ptakami. Życie przepiórki w pojedynczej klatce, jest na pewno lepsze i spokojniejsze. Natomiast w grupie jest średni wynik nieśności, będzieznacząco odbiegał od średniej z hodowli w pojedyńczych klatkach. Za wysoką nieśność w stadzie, uważa się wynik oscylujący w okolicy 80%, jednak suma ta potencjalnie może wystąpić w pierwszej fazie nieśności, czyli do pierwszego przepierzenia (pod warunkiem zachowania pełnej profilaktyki zdrowotnej stada i zapewnienia optymalnie zbilansowanej paszy). Po tym okresie może wystąpić znaczący spadek nieśności. Składają się na to najprzeróżniejsze przyczyny. Do nich będą należały: - zły materiał hodowlany (pozyskanie ptaków z niepewnych a "tanich" źródeł), - ptaki wstepnie już chore, - ptaki o nabytych złych cechach nieśności (wszelkie mieszańce o których już pisałem - nie czysta linia), - zły program paszowy (po pierzeniu duże ubytki piór), - częste przypadki padnięć w śród przepiórek (zły stan fitosanitarny hodowli), Czynników, które mają wpływ na ten stan rzeczy, można wymieniać jeszcze więcej. Moim zdaniem, jeżeli otrzymamy średni wynik oscylujący na poziomie 70-75% nieśności, to dobrze. Ważnym aspektem takiej intensywnej hodowli, będzie też czas eksploatacji pod względem nieśności przepiórek. Z praktyki mogę powiedzieć, iż powinno to być nie więcej jak 6 miesięcy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z powtarzającym się, znaczącym spadkiem nieśnośi, w drugiej fazie po przepierzeniu, w poszczególnych klatkach, powinniśmy już szykować wczesną wymianę stada. Dłuższe utrzymywanie tego stanu i czekanie na poprawę nieśności, praktycznie przyniesie nam tylko stratę. Średnia zbioru z całego okresu, na pewno będzie bardzo niska (ok. 30-45%). Nie będzie w stanie pokryć nam kosztów samego utrzymania stada, zbytu produktów z przepiórek, nie mówiąc już o zysku. Chcąc osiągnąć zamierzony cel zysku z takiej hodowli, już od samego początku powinno się podejść do tego z dużą odpowiedzialnością. Przy prowadzeniu produkcji na jajka konsumpcyjne, nie możemy tej hodowli utrzymywać jako hodowlę reprodukcyjną. Jest to sprzeczne z ustawą. Jajka wprowadzane do obrotu handlowego konsumpcyjnego, nie mogą pochodzić z ferm zarodowych (nie może występować w stadzie kogut - nie mogą być zalężone jajka). W naszym kraju jest to na porządku dziennym. Nikt z hodowców nie przywiązuje do tego wagi. Bardzo ważną czynnością , na którą trzeba zwrócić uwagę, jest częsty zbiór zniesionych jajek, z zachowaniem przerwy pomiędzy godziną 10 a 14, kiedy praktycznie jajka nie znoszą. Czy będą zbierane w hodowli klatkowej lub wolierowej, zasada powinna być jedna - częsty ich zbiór nawet kilka razy dziennie (pisałem już o tym w innych rozdziałach). Ma to duże znaczenie konsumpcyjne, zdrowotne, jakościowe itd.. Dodatkowo, gdy mamy do czynienia z dostępem przepiórek do zniesionych jaj (hodowla ściółkowa - wolierowa), może wystąpić ich uszkadzanie, które przeobrazić się może, w nawyk ich wyjadania. Jajka przepiórcze można przechowywać w zupełnie świeżym stanie przez 30 dni, a w chłowdni nawet przez trzy miesiące.

 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone