Strona główna
 
Użytkowanie przepiórek
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania

 


Użytkowanie mięsne przepiórek. 
Można zauważyć w Polsce sukcesywny wzrost zapotrzebowania, na tak znakomite mięso 
pozyskiwane z przepiórek. Jednak spożycie tego mięsa jest nieporównywalnie mniejsze, 
w porównaniu do Włoch czy Francji. Pozyskanie tego mięsnego specjału, może odbyć się 
w różny sposób: Mogą to być zagospodarowane młode koguty lub nadliczbowe. 
Kury i koguty przepiórek hodowane tylko na mięso a nie na jajka. Bądź wyeksploatowane 
stado po wyniesieniach, jako tusze mięsne rosołowe. Jakościowo mięso z przepiórek, 
najlepsze jest z już po upływie 6 tygodni, od wytężenia (brojlery przepiórcze) i po 
7 tygodniach (nadwyżka kogutów). Przy produkcji użytkowaniu przepiórek na mięso, 
ważne jest stosowanie dobrze zbilansowanej paszy, innej niż dla stada nieśnego 
przepiórek. W przypadku żywienia młodych kogutów użytkowanych na mięso, 
powinno się zwrócić uwagę na zwiększoną zawartość białka w paszy, którą mamy 
utuczyć w miarę szybko przepiórki. Mieszanka pełnoporcjowa, którą stosujemy dla 
niosek, powinna być wzbogacona śrutą pszenną lub kukurydzianą w stosunku 30% 
do 70% śruty. Najlepszą przepiórką do tuczu mięsnego, jest rasa Faraon i jej odmiany 
Jumbo Bobwhite Quail, Jumbo Bron Coturnix Quail, Georgia Gigant Bobwhite Quail, 
Pharoah XLD1 Quail. Są to rasy przepiórek dochodzące do masy ciała rzędu 0,45 kg. 
Doskonale nadają się do tuszu i użytkowania mięsnego. Rasy te odznaczają się bardzo 
dobrze rozwiniętym mięśniem piersiowym. Ważnym aspektem przy użytkowaniu mięsnym 
przepiórek, jest rozdzielenie obojga płci od siebie. Nie występuje wówczas zbytnie zużycie 
energii, co wiąże się z ubytkami w masie ciała (nie jest spożytkowana na kopulację). 
Dobrze jest podawać w ostatniej fazie tuczu, proso, słonecznik, śrutę kukurydzianą i rzepak. 
Są to rośliny wysoko energetyczne, które poprawią masę ciała i jej jakość. Również na 
konsumpcję przeznacza się ptaki wyeksploatowane. Należy je przed 14 dni ubojem 
dotuczyć po przez podanie im wysokoenergetycznej paszy zawierającej w/w składniki. 
W rozdziale tym, napisałem, że jest to mięso nadające się jako baza do zup i rosołów. 
Mięso to bowiem jest suche i twarde. Do frykasów należą pieczone młode ptaki. 
Ale o tym w rozdziale przepisy. 
 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone