Strona główna
 
Użytkowanie przepiórek - jaja, mięso, hobbystyczne
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

     
     Ze względu na specyfikę wykorzystania danego gatunku ptaków, jakim są przepiórki, możemy je przypisać do czterech kierunków 
użytkowania:         
1. Ptaki produkujące jajka - jako nieśne użytkowanie; 
2. Ptaki o wykwintnym mjęsie (nie tylko dla smakoszów) - użytkowanie mięsne; 
3. Ptaki wykożystywane w badaniach i doświadczeniach labolatoryjnych - użytkowanie labolatoryjne;     
Ze względu na swój bardzo duży metabolizm, małe wymagania środowiskowe, małe wymiary, duża możliwość rozrodcza, krótszy cykl 
rozwoju jaja i embrionu, stawia je w pozycji uprzywilejowanej , jako potencjalnych materiał do badań laboratoryjnych. Wykorzystuje się je
w wielu dziedzinach nauki, eksperymentach i badaniach genetycznych.   
4. Ptaki zaspokajające potrzeby obcowania z przyrodą - użytkowanie hobbystyczne (amatorskie);
 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone