Strona główna
 
Ciekawostki
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

 

 

PROBLEMY I PRZYCZYNY Z INKUBACJĄ I WYLĘGANIEM ORAZ ICH 
ZAPOBIEGANIE I USUWANIA 
Producent drobiu, nowicjusz, zwykle spotyka na swojej drodze, szereg 
problemów, które występują w procesie inkubacji i wylęgania. Na szczęście, 
przyczyny dla większości niepowodzeń mogą zostać zdiagnozowane i usunięte. 
Najczęściej występujące symptomy i przyczyny tych problemów: 
- Jasne Jajka bez oznak rozwoju embrionalnego ( infertiles) 
- Pierścionki krwi 
- Wiele martwych embrionów w wczesnym okresie inkubacji 
- Martwe, w pełni dojrzałe pisklęta po wykluciu . 
- Śmierć pisklęcia w skorupie mimo jego okręcania 
- Wcześnie wylęganie ( występowanie krwawych pępków) 
- Późne wylęganie lub nie jednolite 
- Klejące embriony ( embriony mogą zostać rozmazane z zawartościami jajka) 
- Embriony martwe albo przylegające do skorupy, trudne do oderwania od błony, 
 trudność opuszczenia jajka przez niego. 
- Kalekie i źle ukształtowane pisklęta 
- Nienormalne, słabe, albo małe pisklęta 
- Pisklęta z problemami oddechowymi 
- Duże, miękkie - zdrowe gąbczaste pisklęta; martwe na tacach; zły zapach 
- Szorstkie albo nie wyleczone pępki 
- Słabe, odwodnione, piszczące pisklęta 

- Jasne Jajka bez oznak rozwoju embrionalnego ( infertiles) 
   
Symptomy 
Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Jasne Jajka bez 
oznak rozwoju 
embrionalnego 
( infertiles) 
Niedożywione samce 
Zmienić program karmienia. Zastąpić zapasione 
samce, nowymi energicznymi, nie zapasionymi. 
 
Zbyt mało samców 
Powiększyć liczbę samców w stadzie. 
 
Sezonowe zmniejszenie 
popędu starych kogutów 
Użyć młodych dojrzałych kogutów, które 
odporne są na zmiany środowiskowe 
 
Duża konkurencja 
pomiędzy kogutami 
Zbyt duża obsada samców w stosunku do kur. 
Ograniczyć ilość do najlepszych kogutów, w 
przeliczeniu stada do 1 szt koguta / 5 szt kur. 
 
Chore stado 
Wdrożenie i zachowanie pełnej profilaktyki 
zdrowotnej i sanitarnej w stadzie. 
 
Zamarłe grzebienie
 i wikliny 
Zapewnić b.dobre warunki hodowlane. 
Właściwie dobrać i utrzymać w pełnej 
higienie i wydajności systemy pojenia. 
 
Stare samce 
Zastąpić wyselekcjonowanymi młodszymi 
samcami. 
 
Zły program mieszania
 krwi, przez kojarzenie 
ptaków 
Sztuczna inseminacja kur. Zastąpienie
 nieurodzajnych samców nowymi. 
 
Męska sterylność 
Zastąpienie nieurodzajnych samców nowymi. 
 
Zbyt duże stłoczenie 
ptaków na powierzchni 
hodowlanej, powyżej 
wskaźnika ilości
powierzchni przypadającej 
na ptaka. 
Zachować optymalną przestrzeń podłogi, 
przynajmniej 0,04 m2 ˛/ ptaka. 
 
Niewłaściwe sztuczne 
techniki inseminacji 
albo użycie starego
 / - rozpuszczonego 
nasiona. 
Zastosować się do instrukcji inseminacji . 
 
Jajka uszkodzone 
przez środowisko 
Często zbierać jajka ( przynajmniej 2 razy 
dziennie). 
 
Niepoprawny lub zbyt 
długi czas 
przechowywania jajek 
Temperatura przechowywania ja 10oC-12oC, 
wilgotność 75%, nie dłużej jak 7 dni. Po 
tym okresie już nie inkubować. 

- Pierścionki krwi                                         spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Pierścionki krwi 
Niewłaściwe 
przechowywanie 
Zastosować właściwe parametry zbierania, selekcji 
i przechowywania jajek. 
 
Niewłaściwe 
temperatury 
wylęgania 
Sprawdzić dokładność pomiarową termometrów 
lub czujek w inkubatorze oraz wartość ustawionych 
funkcji inkubatora . 
 
Niewłaściwe 
odżywianie stada 
Ustawić odpowiedni poziom diety pokarmowej 
lub program pokarmowy dla stada 
 
Niewłaściwy proces 
odkażania prze 
zadymianie (za 
duże stężenia środków 
odkażalniczych lub 
nie właściwe okresy 
odkażania) 
Stosować się do instrukcji odkażania tą metodą. 

- Wiele martwych embrionów w wczesnym okresie inkubacji  
                                                               spis treści 
                                                       powrót ciekawostki
Symptomy 
Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Wiele martwych 
embrionów w 
wczesnym okresie 
inkubacji 
Niewłaściwe temperatury 
wylęgania ( zwykle zbyt 
wysokie) 
Ustawić właściwe temperatury inkubacji. 
 
Niewłaściwy proces obracania 
jajek 
Obrót jajek przynajmniej 3 razów 
dziennie. 
 
Odziedziczony niski poziom 

wylęgowości 
Unikać krzyżowań tej samej krwi 
(eksploatacja tego samego stada), nie 
dłużej jak 3 lata. Potrzeba 
zabezpieczenia pochodzenia z óżnych 
źródeł ptaków. 
 
Niewłaściwa wentylacja Zbyt
 duża prędkość przemie-
szczania się powietrza w 
inkubatorze (durze ciśnienie 
nawiewowe), albo za mała 
wymiana powietrza.. 
Ustabilizować parametry recylkulacji w 
inkubatorze prze zwiększenie lub 
zmniejszenie otworów wylotowych, 
odpowiednio do czasu inkubacji. 
Zwiększyć dostarczenie tlenu do 
inkubatora. 
 
Choroba Pullorum albo inne 
salmonelozy 
Użyć jajek z legalnych rejestrowanych 
źródeł, które będą wolne od tych chorób. 
Gdzie stosowany jest proces szczepień 
profilaktycznych i wysoki poziom higieny 
oraz badań profilaktycznych. 
 
Niewłaściwe odżywianie 
Zmienić dietę na program o 
zrównoważonym charakterze. 

- Martwe, w pełni dojrzałe pisklęta po wykluciu .            spis treści 
                                                         powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Martwe, w pełni 
dojrzałe pisklęta 
po wykluciu 
Niskie parametry wilgotności 
Utrzymywać prawidłowe wartości 
wilgotności dla inkubacji i klucia. 
 
Niewłaściwa temperatura 
wylęgania 
Kontrolować często, ustawioną 
temperaturę dla inkubacji i klucia. 
Sprawdzać działanie ustawienia tych 
parametrów w inkubatorze. W razie 
potrzeby, potrzeby te poprwić. 
 
Niewłaściwa wentylacja w 
inkubatorze 
Dostosować wentylację, by dostarczyć 
optymalny poziom wilgoci - strata 
wilgotności może być skutkiem za 
dużej wentylacji lub nie wydajnego 
systemu nawilżania. 
 
Niewłaściwy skręt jajek 
obracać jajka przynajmniej trzy razy 
codziennie. Na 3 dni przed 
wylęganiem, nie obracać. 
 
Zaziębienie jajek 
Często zbierać jajka i przechowywać 
je we właściwych warunkach. 
 
Choroby albo niewłaściwe 
uwarunkowania higieny 
hodowli 
Prowadzenie prawidłowej kontroli 
i profilaktyki zdrowotnej hodowli. 
Zastosowanie zrównoważonego 
programu paszowego. 

- Śmierć pisklęcia w skorupie mimo jego okręcania         spis treści 
                                                         powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Śmierć pisklęcia 
w skorupie mimo 
jego okręcania 
Niewystarczająca wilgoć 
Utrzymywać prawidłowe wartości wilgotności 
dla inkubacji i klucia. 
 
Niewłaściwa wentylacja 
Dostosować wentylację, by dostarczyć 
optymalny poziom wilgoci - strata wilgotności 
może być skutkiem za dużej wentylacji lub 
nie wydajnego systemu nawilżania. 
 
Niewłaściwe ustawienie 
jajek powodujących 
zamieranie embrionów 
malpositioned 
Ustawienie jajek małym stożkiem do 
dołu. Właściwy program obrotu jajek. 
Na 3 dni przed końcem wylęgu , nie obracać. 

- Wczesne wylęganie ( występowanie krwawych pępków)  spis treści 
                                                         powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Wcześnie wylęganie 
( występowanie 
krwawych pępków) 
Wysokie temperatury 
wylęgania 
Kontrolować często, ustawioną 
temperaturę dla inkubacji i klucia. 
Sprawdzać działanie ustawienia 
tych parametrów w inkubatorze. 
W razie potrzeby, potrzeby te 
poprawić pokoju inkubatora. 
 
Niewłaściwe przechowy-
wanie jajka 
Zastosować właściwe parametry 
zbierania, selekcji i przechowywania 
jajek 

- Późne wylęganie lub nie jednolite                        spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Późne wylęganie 
lub nie jednolite 
Niskie temperatury 
wylęgania 
Kontrolować często, ustawioną temperaturę 
dla inkubacji i klucia. Sprawdzać działanie
 ustawienia tych parametrów w inkubatorze. 
W razie potrzeby, potrzeby te poprawić 
pokoju inkubatora. 
 
Ciepłe i chłodne 
miejsca w inkubatorze 
dzięki jego wadliwej
 konstrukcji 
skontaktować się z producentem urządzenia 
w celu usunięcia danej wady, lub jego 
wymiany. Zmienić rozlokowanie jajek na 
półkach inkubatora (zwiększając przerwy 
między jajkami , oraz usytuowanie przerw w 
pionie pokrywają się lub są na przemian) 
   
 
Stare albo nieodpowiednio 
przechowywane jajka 
Temperatura przechowywania ja 10oC-12oC, 
wilgotność 75%, nie dłużej jak 7 dni. Po tym 
okresie już nie inkubować. 

- Klejące embriony ( embriony mogą zostać rozmazane z 
   zawartościami jajka)   
                                                                spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Klejące embriony 
( embriony mogą 
zostać rozmazane 
z zawartościami
 jajka) 
Zbyt wysoka 
wilgotność 
Zastosować kontrolę wielkości komórki 
powietrznej jako wskaźnika dla dostosowywania
 warunku wilgoci. Utrzymywać prawidłowe 
wartości wilgotności dla inkubacji i klucia. 
 
Niska temperatura 
wylęgania 
Kontrolować często, ustawioną temperaturę 
dla inkubacji i klucia. Sprawdzać działanie 
ustawienia tych parametrów w inkubatorze. 
W razie potrzeby, potrzeby te poprawić 
pokoju inkubatora. 
 
Śmiertelny gen 
Unikać krzyżowania ze stad, w których gen 
ten występował. Użyć jajek z legalnych 
rejestrowanych źródeł, które będą wolne 
od tych chorób. Gdzie stosowany jest proces 
szczepień profilaktycznych i wysoki poziom 
higieny oraz badań profilaktycznych 
 
Nieodpowiednia 
wentylacja 
Poprawić tempo wentylacji Wzrostu wentylacji 
w inkubatorze i / albo obniżenie, ale unikanie 
gwałtownych zmian warunków klimatycznych. 
 
Niewłaściwy proces 
odkażania prze
 zadymianie (za duże 
tężenia środków 
odkażalniczych lub nie 
właściwe okresy odkażania) 
Stosować się do instrukcji odkażania tą 
metodą. 

                      spis treści 
                     powrót ciekawostki
                          
- Embriony martwe albo przylegające do skorupy, trudne do 
oderwania od błony, trudność opuszczenia jajka przez niego.
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Embriony martwe 
albo przylegające 
do skorupy, trudne 
do oderwania od 
błony, trudność 
opuszczenia jajka 
przez niego. 
Niska wilgoć przy 
wylęgania (lub
 w ostatniej 
fazie wylęgania) 
Zwiększenie wilgoci przez parowanie wodne nie 
przekraczając obowiązującego parametru. 
 
Nadmierne tempo 
wentylacji 
Zmniejszenie tempa wentylacji, z zabezpieczeniem 
utrzymania minimalnej wymiany gazowej w celu 
zapobieżenia uduszenia się embrionów. 

- Kalekie i źle ukształtowane pisklęta                       spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Kalekie i źle 
ukształtowane 
pisklęta 
Niewłaściwe 
temperatury wylęgania 
(zwykle zbyt wysoka) 
Kontrolować często, ustawioną temperaturę dla 
inkubacji i klucia. Sprawdzać działanie ustawienia 
tychparametrów w inkubatorze. W razie potrzeby, 
potrzeby te poprawić pokoju inkubatora. 
 
Niska wilgotność 
wylęgania 
Wzrost wilgoci wylęgania przez powiększanie 
parowania wodnego. 
 
Niewłaściwa pozycja 
ustawienia jajka albo 
obracanie podczas 
wylęgania 
Ustawienie jajek małymi stożkami do dołu. Jajka 
przekręcać przynajmniej 3 razy dziennie. Nie 
przewracać jajek w ostatnich 3 dniach wylęgania. 
 
Dziedziczność 
Poprawna praktyka hodowlana i właściwy dobór 
stada. 
 
Gładkie powierzchnie 
tac wylęgania 
Zastosowanie chropowatej powierzchni tac, 
wyściełanie ich wkładkami anty poślizgowymi lub 
zastosowanie ramek z siatkam i zamiast tac. 
 
Niewłaściwe odżywianie 
Dostarczyć ptakom żywieniową zrównoważoną 
dietę. 

- Nienormalne, słabe, albo małe pisklęta                  spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Nienormalne,
 słabe, albo
 małe pisklęta 
Wysoki wskaźnik 
wylęgowości albo 
zbyt wysokie 
temperatury inkubacji 
Kontrolować często, ustawioną temperaturę dla 
inkubacji i klucia. Sprawdzać działanie 
ustawienia tych parametrów w inkubatorze. W 
razie potrzeby, potrzeby te poprawić pokoju 
inkubatora. 
 
Stosowanie małych 
jajek do inkubacji, 
dających małe 
pisklęta 
Nakładać do inkubacji tylko standardowe 
rozmiarem jajka. 
 
Niewystarczająca
 wilgoć wylęgania 
Zastosować kontrolę wielkości komórki 
powietrznej jako wskaźnika dla dostosowywania 
warunku wilgoci. Utrzymywać prawidłowe 
wartości wilgotności dla inkubacji i klucia. 
 
Niewłaściwa wentylacja 
Poprawić tempo wzrostu wentylacji w inkubatorze 
i / albo obniżenia, ale unikać gwałtownych zmian
warunków klimatycznych 
 
Choroby albo niewłaściwe 
uwarunkowania higieny 
hodowli 
Użyć jajek z legalnych rejestrowanych źródeł, 
które będą wolne od tych chorób. Gdzie 
stosowany jest proces szczepień profilaktycznych 
i wysoki poziom higieny oraz badań 
profilaktycznych. 
 
Niewłaściwe odżywianie 
Dostarczyć zrównoważoną żywieniowo dietę dla 
ptaków ( specjalny poziom witamin). 
 
Nadmierny proces 
odkażania 
przez odparowywanie 
Używać właściwych procedur 

- Pisklęta z problemami oddechowymi                     spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Pisklęta z 
problemami 
oddechowymi 
Nadmierny proces 
odkażania przez 
odparowywanie 
Używać właściwych procedur w odpowiednim czasie 
 
Oddechowe choroby 
Kontrolować stan chorobowy stada. Prowadzenie 
gruntownego czyszczenia i dezynfekcji inkubatora
i jaj do inkubacji. 

- Duże, miękkie - zdrowe gąbczaste pisklęta; martwe na tacach; 
    zły zapach                                   spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Duże, miękkie 
- zdrowe gąbczaste 
pisklęta; martwe na 
tacach; zły zapach 
Niska przeciętna 
temperatura 
wylęgania 
Zwrócić uwagę na prawidłową wysokość 
temperatury inkubacji i wylęgania. 
 
Zła wentylacja 
Poprawić tempo wentylacji Wzrostu wentylacji w 
inkubatorze i / albo obniżenie, ale unikanie 
gwałtownych zmian warunków klimatycznych. 
 
Infekcja pępka, 
(Omphalitis) 
Czyścić i dezynfekować inkubator i jaja między 
kolejnymi nałożeniami. Utrzymywać suche tace 
wylęgania lub stosować ramki z siatką. Użyć jajek 
z legalnych rejestrowanych źródeł, które będą
 wolne od tych chorób. Gdzie stosowany jest 
proces szczepień profilaktycznych i wysoki poziom 
higieny oraz badań profilaktycznych. 

- Szorstkie albo nie wyleczone pępki                      spis treści 
                                                        powrót ciekawostki
Symptomy 
Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Szorstkie albo 
nie wyleczone 
pępki 
Niewłaściwe temperatury 
wylęgania 
Kontrolować często, ustawioną temperaturę dla 
inkubacji i klucia. Sprawdzać działanie ustawienia 
tych parametrów w inkubatorze. W razie potrzeby, 
potrzeby te poprawić pokoju inkubatora. 
 
Wysoka wilgotność 
wylęgania 
Utrzymywać właściwy poziom parametrów 
wilgotności do żądanegookresu wylęgania. 
 
Infekcja pępka,
(Omphalitis) 
Czyścić i dezynfekować inkubator i jaja 
między kolejnymi nałożeniami. Utrzymywać 
suche tace wylęgania lub stosować ramki z siatką. 
Użyć jajek z legalnych rejestrowanych źródeł, które 
będą wolne od tych chorób. Gdzie stosowany jest 
proces szczepień profilaktycznych i wysoki poziom 
higieny oraz badań profilaktycznych. 

- Słabe, odwodnione, piszczące pisklęta                   spis treści
                                                        powrót ciekawostki 
Symptomy 
 Przyczyna 
Sposób usunięcie przyczyny
Słabe, odwodnione
, piszczące pisklęta 
Wysokie temperatury
 wylęgania 
Kontrolować często, ustawioną temperaturę 
dla inkubacji i klucia. Sprawdzać działanie 
ustawienia tych parametrów w inkubatorze. 
W razie potrzeby, potrzeby te poprawić 
pokoju inkubatora 
 
Niska wilgotność 
przy i po wylęganiu 
Poprawić żądaną wilgotność i utrzymywać 
ją na żądanym poziomie, do momentu 
usunięciawyklutych osuszonych piskląt. 
 
Nadmierna wentylacja 
Poprawić tempo wzrostu wentylacji w 
inkubatorze i / albo obniżenia, ale unikać 
gwałtownych zmian warunków klimatycznych 
 
Zbyt długie przetrzymywanie 
po wylęgu piskląt w klujniku. 
Usuwać pisklęta w miarę ich całkowitego 
osuszenia, ale nie później jak przed 
24 godzinami. 

.                                                               spis treści 
   
 
 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone