Strona główna
 
Ciekawostki
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

 

 

 
BIOGEN

Zawierający PROBIOTYK biopreparat dla wszystkich ras, typów, grup wiekowych i technologicznych drobiu i ptaków (dodatek do wody pitnej).

W skład biopreparatutu wchodzi specjalnie zestawiony kompozyt mikrobiologiczny (probiotyk), biologicznie czynne substancje mleczka pszczelego, węglowodany oraz wysokoskoncentrowany zestaw mineralno-witaminowo-aminokwasowy w formie łatwowchłanialnych związków chelatowych.

BIOGEN-D(w) zawiera następujące żywe, liofilizowane i niepatogenne kultury bakteryjne.

BIOGEN-D(w) zawiera następujące żywe, liofilizowane i niepatogenne kultury bakteryjne.

 

L.p.

MIKROORGANIZMY TWORZĄCE PROBIOTYK W BIOPREPARACIE

SYMBOL

NAZWA

1

BB-241

Bifidobacterium bifidum

2

BB-108

Bifidobacterium bifidum

3

BB-94

Bifidobacterium bifidum

4

BB-77

Bifidobacterium bifidum

5

EF-42

Enterococcus faecium

6

LA-31

Lactobacillus acidophillus

7

PAL-34

Pedioccocus acidilactici

W 1 gramie biopreparatu BIOGEN-D(w) znajduje się minimum 102,4 mln jednostek tworzących kolonie (JTK). Są one odporne na działanie następujących kokcydiostatyków w dawkach zalecanych w paszy: AMPROL PLUS, AVATEC, AVIAX, BIOCOX, CINACOX, COCSISTAC, CYTOSTAT, CYGRO, ELANCOBAN, KOKCISAN, LERBEK, MONTEBAN, SACOX, STENEROL oraz są oporne na działanie następujących antybiotyków: AVOPARCYNĘ, CYNK-BACYTRACYNĘ, FLAVOFOSFOLIPOL, FOSFORAN TYLOZYNY, MONENZYNĘ, OLAQUINDOX, SALINOMYCYNĘ, VIRGINIAMYCYNĘ, AMOKSYCYLINĘ, AMPICYLINĘ, AZLOCYLINĘ, CEFRADYNĘ, DOKSYCYLINĘ, ERYTROMYCYNĘ, GENTAMYCYNĘ, KLINDAMYCYNĘ, KLOKSACYLINĘ, KOLISTYNĘ, KWAS NALIDYKSOWY, NETYLMYCYNĘ, PENICYLINĘ, PIPERACYLINĘ, STREPTOMYCYNĘ, TOBRAMYCYNĘ, WANKOMYCYNĘ.

DZIAŁANIE
Biopreparat powoduje wprowadzenie do środowiska jelitowego ptaków specjalnie dobranego zestawu mikroorganizmów tworzących wzajemnie symbiotyczne układy i będących naturalnymi przedstawicielami ich przewodu pokarmowego. Korzystne działanie tych mikroorganizmów polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych, do których należy biologicznie najwartościowszy prawoskrętny kwas mlekowy, lotne kwasy organiczne: octowy i mrówkowy, a także w niewielkich ilościach kwas propionowy i masłowy. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii, przetrwalnikujących bakterii beztlenowych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów.
Kompozyt mikrobiologiczny (probiotyk) przywraca i utrwala korzystny dla organizmu ptaków układ różnych grup fizjologicznych bakterii. Łagodzi stresy, pobudza perystaltykę jelit, polepsza resorpcję tłuszczów, wapnia, fosforanów i soli żelaza, aktywizuje metabolizm aminokwasów i wydalanie toksycznych związków oraz dostarcza organizmowi witamin z grupy B i K oraz prekursorów witaminy A oraz D. Wysoka aktywność enzymatyczna mikroorganizmów wchodzących w skład biopreparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników dawki pokarmowej, wpływa na lepsze wykorzystanie pasz oraz lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju ptaków oraz poprawę ich produkcyjności (nieśności). Bakterie te produkują ponadto nadtlenek wodoru, nizynę oraz acidofilinę, które hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i niektórych wirusów oraz substancje antyenterotoksyczne przeciwko aminom heterocyklicznym chorobotwórczych szczepów Escherichia coli i niektórym mykotoksynom. W konsekwencji w sposób istotny ograniczają choroby biegunkowe drobiu oraz schorzenia wynikające z zatruć paszami zawierającymi nadmierną ilość grzybów chorobotwórczych. Bakterie kompozytu mikrobiologicznego (probiotyku) charakteryzują się także wysokim potencjałem do multiplikacji oraz swoistym tropizmem do zasiedlania nabłonków określonych odcinków przewodu pokarmowego ptaków, kolonizując go szybciej niż czynią to inne drobnoustroje chorobotwórcze. W wyniku tego tworzy się naturalna, biologiczna, ochronna bariera odpornościowa u piskląt i ptaków, hamująca rozwój schorzeń powodowanych przez patogenne szczepy Escherichia coli, Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio, a także Rotawirusa i niektórych innych wirusów patogennych.
Wysokoskoncentrowany preparat witaminowo-mineralno-aminokwasowy znajdujący się w biopreparacie BIOGEN-D(w) zapewnia pokrycie dodatkowego zapotrzebowaniaptaków na naturalne witaminy, makro i mikroelementy, węglowodany oraz aminokwasy, niezbędne do normalnego funkcjonowania organizmu w warunkach zwiększonej produkcyjności i zmniejszonym zużyciu pasz.
Biopreparat BIOGEN-D(w) dostarcza do organizmu piskląt i ptaków naturalne i aktywne biologicznie substancje o silnym działaniu bodźcowym, przez co wyrównuje zaburzenia w przemianie materii, jakie powstają w wyniku oddziaływania czynników stresowych takich jak: transport piskląt, niewłaściwe żywienie, złe warunki środowiskowe, hałas, choroby, szczepienia i inne.

Uwaga! Przed pierwszym podaniem biopreparatu, wskazane jest przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wodnej w obiekcie inwentarskim, gdyż w przypadku dużego jej skażenia mikrobiologicznego i natychmiastowej aktywności przeciwbakteryjnej biopreparatu BIOGEN, może wystąpić wytrącenie się śluzowatej substancji (obumarłe mikroorganizmy skażające instalację wodną) uniemożliwiającej wymagany dopływ wody do poideł kropelkowych.

Trwałość biopreparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
BIOGEN-D(w) został wszechstronnie przetestowany i posiada rejestrację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dopuszczenie do produkcji, obrotu i stosowania w żywieniu drobiu.

                                                                            powrót
 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone