Strona główna
 

 

Zakładanie Hodowli przepiórek - jaja kosumcyjne, mięso

SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

 

Propozycja wytycznych do zakładania hodowli przepiórek na jaja konsumpcyjne i mięso

Wprowadzenie
Przepiórka ze względu na swoją specyfikę hodowlaną i wzrastającą popularność uzyskiwanych od niej produktów, staje się jednym z podstawowych produktów konsumpcyjnych w naszym życiu, ponieważ nakłady finansowe na jej hodowlę są niewspółmiernie niższe, w porównaniu z innymi tego typu kierunkami hodowli przemysłowych i hobbystycznych.
                Przy planowaniu założenia hodowli przepiórek ukierunkowanej na produkcję mięsną lub jaja konsumpcyjnego będziemy mieli do czynienia z następującymi warunkami:

 • Potrzeba mniejszego kapitału
 • Mogą być wykorzystane mniejsze pomieszczenia lub okolice przydomowych wolier
 • Urządzenia i wyposażenie hodowlane tańsze niż inne kierunki hodowli
 • Szybkie wejście w okres nieśności – ok. 7 tygodni życia (przepiórki nioski)
 • Krótki okres wzrostu do masy ciała niezbędnego do uboju – ok. 6 tygodni życia (przepiórki mięsne)
 • Mniejsze zużycie paszy – 780 g-1 kg (przepiórka mięsna)
  • Ze względu na większą odporność zdrowotną , mniej problemów chorobowych (w szczególności przy przepiórce mięsnej
 • Mięsa i jaja przepiórki posiadają wysokie wartości odżywcze, niż pozostałe ptaki często konsumowane
 • Krótki cykl hodowlany 5 -6 partii na rok (przepiórka mięsna), 2 partie na rok (przepiórka nieśna)

Wspólne cechy projektu hodowlanego

 • Koszt kapitału
 • Farma
 • Zarządzanie
 • Marketing

W/w cechy są głównymi uzupełniającymi się czynnikami, które prowadzą do zapewnienia sukcesu hodowlanego i finansowego. Czynniki te powinny współgrać z inicjatywą i zainteresowaniem tych osób, które decydują się na ich realizację. Jeżeli jeden z tych czynników będzie ignorowany lub zaniedbywany, może doprowadzić do niepowodzenia projektu inwestycji.

Ad.1.  Kapitał

Koszty stałe: Budynki, woliery, stelaże ogrodnicze, ich okrycia i osłony,  klatki, wyposażenie hodowlane, urządzenia
                       entylacyjne, urządzenia oświetleniowe i inne.

Koszty utrzymania: paszy, wody, gazu / energii elektrycznej, leków, środków higieny i innych.

Ad.2. Farma

Wybór miejsca:

 • Powierzchnia działki przeznaczona pod hodowlę
 • Prawidłowy drenaż, miejsce nie narażone na podtopienia wodami podskórnymi lub powodziowymi (wilgoć w budynkach)
 • Z dala od mieszkań i działalności przemysłowej
 • Z dala od innych form hodowli zwierząt i ptaków
 • Łatwy dostęp do głównej drogi i łatwy dostaw energii elektrycznej oraz wody
 • W pobliżu obszarów sprzedaży lub możliwość współpracy z firmą odbierającą wyroby.

Systemy i rodzaje hodowli

 • Pod namiotami ogrodniczymi wyposażonymi w zabezpieczenia przeciw deszczowe, działania promieniowania słonecznego, siatkowego dla zabezpieczenia dobrej wentylacji.
 • Wolierowe mało i wielkogabarytowe
 • Na wysokiej ściółce lub rusztach (podłogowe)
 • Klatkowy

 

Ad.1. Podstawowym warunkiem tego systemu, jest jego usytuowanie, które powinno zapewnić pełne bezpieczeństwo hodowanym   ptakom. Stelaże namiotu foliowego przykryte zabezpieczeniami przeciw deszczowymi. Od wewnątrz od góry wyposażone w osłony przeciw słoneczne. Na wysokości jednej czwartej od ziemi po całej długości w dni ciepłe osłony przeciw deszczowe odwinięte. W ich miejscu drobna siatka zabezpieczająca. Lokalizacja całości jeśli możliwe, na terenie zabudowanym.
Ad.2. Usytuowanie wolier w głównej mierze na terenie gospodarstwa lub w strefie przydomowej. Wielkość tych wolier   uwarunkowana wielkością miejsca i zasobności portfela.
Ad.3. W miarę dostępności pomieszczeń gospodarczych, ich wielkości oraz wyposażenia technicznego. Hodowla w takim pomieszczeniu polegać będzie między innymi, na wysypaniu na podłożu warstwy suchego drobnego żwirku a na nim 20 centymetrowej warstwy wyściółki (grube trociny bez pyłu lub drobnej sieczki słomianej pomieszanej z suchym torfem).
Ad.4. Ten typ hodowli jest uwarunkowany wielkością i wysokością pomieszczenia, obsadą ptaków w klatkach a tym samym wielkością i ilością klatek.

Rodzaj produkcji hodowlanej ma wielorakie zastosowanie. Hodowla na jajka konsumpcyjne, mięso, przetwory z jaj i mięsa, jako żywy i mrożony pokarm dla drapieżników.

Powyższe systemy powinny mieć następujące kryteria:
Budowa:

 • dobra wentylacja
 • wielkość terenu lub pomieszczenia powinna być odpowiednia do liczby hodowanych przepiórek (1 ptak do 20 cali kw.)
 • usytuowanie gospodarstwa hodowlanego powinno być w miejscu cichym, osłoniętym od słońca  (Wschód-zachód), zabezpieczone od naturalnych wrogów.
 • powinno mieć dostęp do bieżącej wody i możliwości usuwania i składowania pomiotu.

Wyposażenie:

 • koryto do karmienia
 • wodopój (systemy pojenia)
 • zasłony/ekrany
 • urządzenia grzewcze
 • urządzenia wentylacyjne
 • urządzenia filtracyjne powietrza
 • urządzenia czyszczące-odkurzacze (1 na 1000 ptaków)
 • urządzenia oświetleniowe lub żarówki (15 wat-1 na 50 ptaków
 • wyściółka na podłogę lub sztuczne podłogi
 • papier do podłogi, jeśli są wykorzystywane w systemie podniesionej podłogi
 • urządzenia do usuwania pomiotu (blaty, taśmociągi)

Rasy przepiórek:

 • Coturnix japonica pochodzenie Japonia, użytkowość na jajka od 6-7 tygodnia
 • Coturnix coturnix Pharaoh pochodzenie USA, użytkowość mięsna od 6 tygodnia
 • Coturnix (XLD-1 faraon) pochodzenie USA, użytkowość mięsna od 6 tygodnia

Pasze:
Udomowiona przepiórka jest ptakiem o wysokich wymaganiach pokarmowych. Wynikają one z bardzo szybkiej przemiany materii oraz wysokiej „produkcyjności” organizmu ptaka. Duża zależność tempa wzrostu, produkcji dużych jaj w stosunku do masy ciała.

Rodzaje stosowanych pasz:
Zależnie od metody użytkowności ptaka i jego wieku, producenci pasz stosuję różne nazewnictwo takich wyrobów. Posłużę się tu ogólnymi standardami stosowanymi w hodowlach przepiórek. Ponieważ hodowla przepiórek na jaja konsumpcyjne, jest najbardziej rozpowszechniona w kraju, posłużę się danymi ogólno dostępnych na opakowaniach pasz najlepszych producentów.
Ważnym aspektem hodowlanym jest skład paszy, który powinien zawierać śruty zbożowe, śruty i makuchy nasion oleistych, surowce uboczne przemysłu młynarskiego i piekarniczego, oleje roślinne, aminokwasy, enzymy, makro i mikrominerały oraz odpowiedni premiks witaminowo mineralny. Pasza powinna występować w postaci drobnej kruszonki. Nie powinna zawierać mączek zwierzęcych i suszonej krwi.

Przepiórka japońska (produkcja jaj):

Składnik
Pokarmowy

Jedn.

Starter
1-7 dzień

Grower
8-28 dzień

Finiszer
29-45 dzień

Nieśna
Dorosłe nioski

Energia metaboliczna

Kcal/kg

3000

2900

2840

2800

Białko ogólne

%

27,00

24,00

20,00

20,00

Kwas linolowy

%

1,30

1,25

1,20

1,50

Lizyna

%

1,65

1,30

1,00

1,15

Metionina

%

0,66

0,53

0,46

0,50

Metionina + Cystyna

%

1,10

0,94

0,85

0,87

Tryptofan

%

0,32

0,30

0,23

0,23

Treonina

%

1,05

0,95

0,78

0,80

Wapń

%

1,00

0,80

0,80

2,50

Fosfor przyswajalny

%

0,50

0,40

0,40

0,60

sód

%

0,17

0,16

0,16

0,16

Przepiórka mięsna:
Starter, Grower, Finiszer
Energia = 3200 - 2840 ME
Białka = 27 – 20%

Przy przechodzeniu na kolejne rodzaje pasz, należy stosować stopniowanie ich zawartości.

Zasada hodowli w pierwszych tygodniach życia piskląt

Po wylęgu:

 • Dzień 1-5 temp. otoczenia 37.5 st.C
 • Dzień 5-7 temp. otoczenia 35 st.C
 • Dzień 7-14 temp. otoczenia 30 st.C
 • Dalej zmniejszanie temp. co trzeci dzień o 1 st.C
 • Dojście do optymalnej temp. 22 st.C
 • Pierwszy tydzień okres świetlny 24 godz/dobę
 • Drugi tydzień 2 godz nocy
 • Trzeci tydzień 3 godz. Nocy
 • Czwarty tydzień 4 godz. Nocy
 • Piąty tydzień 6 godz. Nocy
 • Szósty tydzień 8 godz. Nocy
 • Siódmy tydzień 10 godzin  nocy
 • Ciągły dostęp do pokarmu i wody
 • Wymiana materiału wyściółkowego jeśli mokro lub czuć wydzielanie się amoniaku (z reguły min dwa razy w tygodniu)
 • Transfer wyrośniętych piskląt na większą ilość klatek (z natury po pierwszym tygodniu oraz w miarę wzrostu każdą klatkę dzielić na dwie następne).
 • Nie dopuścić do niedogrzania, przegrzania oraz zamoczenia piskląt.

Produkcja

 • Regularne podawanie karmy (jeśli ręczne to trzy razy dziennie). Ostatnie podanie do godziny 18.00.
 • Zbiór jaj trzy razy dziennie (jeśli ręczne), mechaniczne zgodnie z ustawionym programem. Największa intensyfikacja nieśności godziny popołudniowe. Średnie ilości rano z nocy.
 • Usuwanie pomiotu min dwa razy w tygodniu. Optymalnie codziennie pod wieczór.
 • Stosowanie klatek z automatycznym systemem dosuszania obornika.
 • Nie dopuszczenie do zamoczenia pomiotu przez systemy pojenia. Gwałtowne procesy gnilne, wzrost zawartości amoniaku i bakterii w pomieszczeniu hodowlanym.
 • Codzienne odkażanie systemów pojenia miseczkowego.
 • Dwa razy w miesiącu odkażanie automatycznych systemów pojenia.
 • Raz na miesiąc po usunięciu paszy, pomiotu i wykonaniu wszystkich zabiegów fitosanitarnych, zamgławianie pomieszczenia preparatem odkażającym, który może być stosowany w obecności ptaków.
 • Stosowanie zmiany ubioru i obuwia roboczego innego do zbioru jaj,  jak i do sprzątania.
 • Stosowanie mat odkażających na wejściu do i wyjściu z pomieszczenia hodowlanego.
 • Oddzielić bezpośrednie wejście z dworu do pomieszczenia hodowlanego przedsionkiem wykonanym z siatki uniemożliwiającej ucieczkę ptaków , które wydostały się z klatki. Również jest to zabezpieczenie przed niepowołanym przedostaniem się do hodowli innych gryzoni przy otwartych drzwiach.
 • Nie trzymać całego zapasu paszy w pomieszczeniu hodowlanym, tylko jego niezbędną ilość na dzień. Do przetrzymywania paszy stosować pojemniki zakryte, proste do szybkiego mycia i odkażenia.
 • Nie usuwać martwych ptaków gołymi rękoma. Może to powodować przenoszenie choroby na inne ptaki i klatki. Stosować rękawiczki jednorazowe. Po usunięciu ptaka należy daną klatkę zdezynfekować.
 • Przetrzymywanie martwych ptaków w osobnej zamrażarce w celu wyjaśnienia przyczyny choroby.
 • Usuwanie pomiotu poza teren hodowli.
 • Dezynfekowanie pojemników do zbioru jaj po ich opróżnieniu.
 • Pakowanie jaj do handlu w oddzielnym pomieszczeniu w opakowania jednorazowe.
 • Opakowanie jednorazowe do jaj i zbiorcze przechowywać w odpowiednio zabezpieczonym przed gryzoniami i owadami magazynie.
 • Stosować ekrany ochronne, w postaci drobnej siatki, w otworach okiennych (jeśli takowe występują), drzwiach, oraz w systemach wentylacji.
 • Stosować automatyczny system wentylacji w połączeniu z grawitacyjnym.
 • W miarę możliwości stosować system automatycznych filtrów powietrza z jonizatorem.

Ad.3. Zarządzanie

Dane niezbędne do prowadzenia hodowli

 • Nr statystyczny gospodarstwa rolnego
 • Nr weterynaryjny gospodarstwa
 • Rasa przepiórek użytych do hodowli
 • Źródło zaopatrzenia w pisklęta lub dorosłe przepiórki
 • Ilość paszy / rodzaj paszy, całkowita ilość paszy podawanej
 • Data otrzymania ptaków
 • Łączna liczba zakupionych przepiórek
 • Data i numer sprzedaży
 • Waga sprzedanego mięsa
 • Ilość sprzedanych jaj
 • Ilość ptaków martwych
 • Koszty energii
 • Koszty zużytej wody
 • Koszty transportu
 • Koszty opakowań
 • Koszty robocizny

Zasady zapisu danych finansowych

 • Produkcja i sprzedaż

-  data, ilość, waga, dochód

 • Koszty operacji

- Koszty jednodniowych piskląt, paszy, leki, gaz / benzyna, prąd, woda, robotnik, odsetki bankowe, amortyzacja budynków i wyposażenia, transport.

 • Zysk / strata

- Dochody / wydatki

Ad.4. Marketing

Strategia marketingu
Główne cztery czynniki powinny być brane pod uwagę, w procesie zarządzania hodowlą.

 • Lokalizacja

- Opłacalne jeśli znajduje się w pobliżu obszarów marketingu.
- Dostępność do wody i energii elektrycznej (aktualne przyłącza)
- Zdolność do badania konkurencyjności producentów i potencjału rynków
- Dostępność do dużych odbiorców, przetwórstwa, urządzeń przechowalniczych, mroźni.
- Możliwość powiększania hodowli
- Możliwość stworzenia grupy producenckiej
- Dostępność do unijnych programów pomocowych

 • Produkcja

- Sprzedaż wyrobów w postaci przetworzonej, na żywo, jako podstawowy asortyment jaja lub mięso.

 • Cena

- W celu uzyskania dobrej ceny własnego produktu, należy uwzględnić wahania cenowe mające związek z obszarami sprzedaży,  rynkami,  restauracjami, sklepami, sieciami sprzedaży, hurtowniami, subhurtowniami, pośrednikami itd. Normalna struktura obrotu to producent, hurtownik, detalista i konsument. Wykraczając poza tą strefę, zwiększamy ryzyko kosztów lub wpadki.  

 • Reklama / Promocja

- Jest to pięta achillesowa dzisiejszego rynku. Bez dobrej reklamy zysk jest minimalny. Hodowca musi tracić swój czas, na poszukiwanie relatywnego odbiorcę na swoje wyroby. Koszty takiego przedsięwzięcia na starcie, stawiają dane zamierzenie na straconej pozycji.  Natomiast środki, które są potrzebne na reklamę są znaczące, ale o wiele niższe od kosztów w/w.

Jak widać, każde przedsięwzięcie powinno być głęboko przemyślane. Przed podjęciem decyzji, należy się określić, jaką hodowlę chcemy prowadzić (mięso czy jaja). Ma to związek z infrastrukturą naszego rynku. Produkcja jaj zajmuje w nim czołową produkcję. Natomiast rynek mięsa jest nie unormowany z powodu braku przepisów i norm prawnych produkcji przepiórczej, jak również wyposażenia sprzętowego.
Pamiętajmy podstawową zasadę: Materiał hodowlany nabyć od zarejestrowanej hodowli, która prowadzi stado reprodukcyjne o unormowanej linii genetycznej przepiórek. Ma to związek z późniejszymi dochodami naszego przedsięwzięcia hodowlanego. W głównej mierze ma to wpływ na zdrowotność naszego stada hodowlanego oraz jego wyników w nieśności i wylęgowości.

Kolejność realizacji inwestycji hodowlanej w skrócie.

Pkt.1. Pomieszczenie

- posadzka gładka umożliwiająca jej umycie
- ściany i sufit gładkie, umożliwiające ich mycie
- otwór okienny lub nie, zaopatrzony w siatkę przeciwko owadom
- oświetlenie (żarówki energooszczędne lub świetlówki 6400 kelwina)
- wentylator nawiewowy lub wywiewowy do wymiany powietrza w pomieszczeniu
- regulator czasu świecenia lamp
- regulator czasu pracy wentylatora
- mata odkażająca przed wejściem do pomieszczenia hodowlanego
- pojemnik do zadawania dziennej ilości paszy
- ujęcie bieżącej wody do systemów pojenia
- lub pojemnik zbiorczy na wodę do napełniania systemów pojenia

Pkt.2. 

 Tak zaadaptowane pomieszczenie zgłaszamy do powiatowego lekarza weterynarii w celu zgłoszenia hodowli przepiórek i oczekujemy na wizytę jego przedstawiciela w celu oględzin i ewentualnego wydania zaleceń hodowlanych.


Pkt.3.    

Wdrażamy zalecenia i zgłaszamy gotowość do oględzin. Jeśli wszystko w porządku oczekujemy na otrzymanie nr hodowli przepiórek.

Na dzień dzisiejszy nie ma dyrektywy unijnej określającej szczegółowo zasady hodowli przepiórek. Jedynie przypisana jest ilość przepiórek na metr kwadratowy.
Życzę powodzenia w zakładaniu hodowli, oraz zapraszam do współpracy.

 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone