Strona główna
 
Odchowalnik
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

 

Odchów

Producenci drobiu i drobiu dzikiego rozumieją, że warunki jakie muszą zapewnić świeżo wyklutym pisklętom, 
muszą spełniać określone wymagania. Przede wszystkim w pierwszych tygodniach życia, temperatura 
otoczenia powinna wynosić ok. 30°C, a pod kwoką (czyli promiennikiem podczerwieni) ok. 38°C. Nie 
przestrzeganie tego reżymu temperatur, może doprowadzić do wielu problemów hodowlanych. 
Są trzy metody, które przestrzegając możemy się spodziewać uniknięcia kłopotów. 
•  Zachowanie obszaru chłodniejszego i cieplejszego w zakresie w/w temperatur, w celu możliwości wyboru 
  optymalnego obszaru temperatur przez pisklęta. 
  - Cały obszar wokół kwok powinien posiadać taką samą temperaturę, by nie mogło być różnicy w jej 
   wysokości (rejony chłodne i ciepłe). 
  - W przypadku dużych pomieszczeń służących do odchowu, należy je podzielić i zredukować do minimalnej 
   wielkości przypadającej na max. ilość piskląt, jaka może być trzymana, na dany okres odchowu. Ponieważ 
   pisklęta cały czas rosną, obszar do ich odchowu, powinien być sukcesywnie powiększany. 
Są dwa podstawowe sposoby odchowu piskląt: 
•  podłogowy (ściółkowy - nie mogą to być trociny, ponieważ szybko rozwijają się w nich grzyby chorobotwórcze.
•  klatkowy 
Ponieważ młode przepiórki należą do ptaków bardzo ruchliwych i wszędobylskich, należy zwrócić uwagę na 
wszelkie otwory i szczeliny, które mogą stać się potencjalną drogą ucieczki, przyczyną wielu okaleczeń, 
zaklinowań lub śmierci. W obu sposobach odchowu, jest to jeden z istotnych czynników, który trzeba 
uwzględnić w projektowaniu i budowie takich aparatów odchowalniczych, komór, klatek i pomieszczeń. 
Optymalnym systemem, byłoby odchowanie piskląt w specjalnym aparacie odchowalniczym, do momentu 
ich pierwszego pierzenia (wymiana okrywy puchowej na pióra), tj. 6 - 9 dzień życia. Po tym okresie stają się 
mniej wrażliwe na warunki, jakie je otaczają. Poza tym jest to okres, w którym nabywają odporności. Poniżej 
pokazuję przykład takiego odchowalnika wraz z pisklętami. W aparacie tym sterowana jest temperatura, czas 
oświetlenia 
  Wyposażenie odchowalnika dla przepiórek jedno dniowe przepiórki w odchowalniku. Regularne rozlokowanie się piskląt przepiórek świadczy o właściwej temperaturze
     Jedno dniowe przepiórki w odchowalniku Regularne rozlokowanie się śpiących piskląt 
                  świadczy o temperaturze na odpowiednim poziomie 
Nr 1 - czujnik temperatury 
Nr 2 - listwa grzejna (ścienna) 
Nr 3 - sterownik czasu oświetlenia 
Nr 4 - regulator temperatury 
Nr 5 - poidło z wodą 
Nr 6 - taca na pierwszy okres karmienia (3 dni) 
Pisklaki poruszają się na siatce o oczku 5 x 5 mm. Tylna ściana od wysokości podłogi zamocowana pod 
skosem do 2/3 głębokości odchowalnika. Ponieważ na tylnej ścianie, pod podłogą z siatki, zawieszony jest 
panel grzejny (listwa przypodłogowa o mocy 180 W), tylna część podłogi jest pod kątem prostym zawinięta 
do góry. Ten sposób zabezpiecza nam spadek odchodów nie na grzałkę, tylko na tacę do odchodów. To 
odsunięcie wynosi ok. 6 cm. Nawet jeżeli całość podłogi będzie zakryta przez pisklaki, to i tak ciepło będzie 
migrować z tyłu po skosie do góry, z zachowaniem cyrkulacji wewnętrznej. Powietrze uchodzi przez dwa 
otwory w wierzchu klatki. Od przodu są dwie szyby suwane, otwierane na dwie strony. Całość wykonana 
z płyty OSB (wodoodpornej). 
Jak widać, jest to proste urządzenie do, które każdy hodowca w miarę swoich umiejętności, może wykonać. 
Powyższy schemat wykonania takiego odchowalnika, będzie umieszczony w dziale " ciekawe rozwiązania ", 
łącznie z niezbędnymi częściami takimi jak: regulator temperatury, regulator czasowy oświetlenia, czujnik 
temperatury, poidełko w którym nie moczą się pisklęta, ewentualnie karmnik na paszę dla piskląt z zasypem
na 24 godz. 
W naszej hodowli w ten sposób zbudowaliśmy cały zespół kilku klatek odchowalniczych, które tworzą jeden 
duży regał. Jak do tej pory nie mieliśmy żadnych problemów z odchowem piskląt. Każda wychowalnia, 
niezależnie od typu czy rodzaju, powinna być przygotowana z jednodniowym wyprzedzeniem, na przyjęcie 
wyklutych piskląt. Ważnym zabiegiem niezależnie od stanu używalności (nowa nie zasiedlona, lub już 
kilkakrotnie zasiedlana), jest dokładne wyczyszczenie, umycie i odkażenie wszystkich elementów należących 
do odchowalnika. Dobrym środkiem do dezynfekcji, jest Virkon. Następnie powinna być wygrzana do żądanej 
temperatury. W powyższym typie odchowalnika jest zastosowana drobna siatka, przez którą przelatują 
odchody ptaków. W miarę wzrostu ptaków można ją wymienić na podłogę siatkową o przekroju oczka 
13 x 13 mm. Dwu tygodniowe pisklęta, już doskonale dają sobie na niej radę. My przygotowaliśmy sobie 
dwa rodzaje odchowalników, pierwszy z drobną siatką, drugi z większym oczkiem. Po prostu po 2 tygodniach 
przekładamy pisklęta na siatki o większym oczku. Tam przebywają do 6 tygodnia, w którym przenosimy je do 
baterii hodowlanych. 

Bateria klatek do hodowli przepiórek

Ponieważ, cały proces hodowlany odbywa się na siatkach, to stopień zachowania higieny hodowli jest wysoki. 
Na tym etapie, nigdy nie było problemów z chorobami. Dodatkowo w pierwszym okresie karmienia, 
w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii, jest podawany profilaktycznie przez okres 3 dni kokcydiostatyk w karmie 
lub pojeniu. Niweluje to pozostałości bakteryjne z przewodów pokarmowych. Następnie, podawany jest zespół 
szczepionek na podstawowe najbardziej niebezpieczne choroby drobiu. Pamiętajmy, że przy hodowli 
przemysłowej ważny jest wynik handlowy, a nie zabawa w późniejsze ratowanie ptaków. Ten rodzaj aparatów 
posiada komory odchowalnicze zamknięte, to daje nam możliwość stosowania szczepionek w areozolach, 
których dawkowanie jest bardzo proste, przez co są szybko wchłaniane przez pisklęta. Program profilaktyki, 
który stosujemy, daje nam lepsze wyniki hodowlane i ekonomiczne, niż oszczędzanie na tych preparatach. 
Dodatkowym atutem jest fakt, iż nabywane od nas pisklęta są zabezpieczone na okres adaptacji w nowych 
warunkach hodowlanych (wiadomo duży stres ptaków przenoszonych, inna higiena itd.). Również dużym 
problemem w odchowie piskląt, jest ich pojenie. Wszystkie poidła, które spotkaliśmy w handlu, zupełnie nie 
nadawały się do tego zastosowania, zwłaszcza w okresie pierwszych trzech tygodni. Ze względu na dużą 
odległość krawędzi spodka od pojemnika z wodą, następuj częste zmoczenie piskląt. Mimo iż są 
w zamkniętym pojemniku ogrzewanym, jest to dużym problemem. Zazwyczaj zmoczone pisklęta, w krótkim o
kresie czasu zdychały. Poza tym przy większej ilości ptaków, trzeba było bardzo często napełniać pojemniki 
świeżą wodą, albo i jeszcze częściej ze względu na jej zabrudzenie przez wchodzenie do niej pisklaków. 
Problem taki można rozwiązać bardzo prosto. Nie zalecamy stosowania słoików ze spodkami szklanymi, 
gdyż są niewygodne i mogą ulec rozbiciu podczas gwałtownych przemieszczań przepiórek. My do pierwszego 
etapu pojenia, przystosowaliśmy zestaw zwykłej doniczki plastykowej z podstawką. Ważne jest tylko, aby 
odległość krawędzi spodka od pojemnika, którym jest doniczka, wynosił nie więcej jak zakres od 0,5cm 
do 1,0 cm. Wysokość brzegu powinien mieć nie więcej jak 1,5 cm - 2 cm. W takiej przestrzeni z wodą 
przepiórka może jedynie umoczyć koniec jednej nogi a nie się wykąpać względnie utopić. W doniczce należy 
wykonać wiertłem otwór wielkości ok. 5 mm na wysokości 1 od górnej krawędzi podstawka. Jeżeli podstawek 
nie będzie miał na dnie wzniesień, które po ustawieniu doniczki na nim do góry dnem, da nam przerwę
pomiędzy krawędziom doniczki a dnem spodka, należy dokonać kilku wycięć, ale mniejszych od wysokości 
otworu. I już mamy doskonałe poidełko i bardzo tanie. Po niżej zdjęcia takiego poidełka. 
    poidełko dla przepiórek w pierwszych dniach wylęgu   przepiórka pijąca z poidełka
            Pisklęta w trakcie pobierania wody. Zwrócić uwagę na wysokoœć spodka i jego 
                                odległoœć od pojemnika z wodš. 
Stosując takie poidełko od samego początku wylęgu, pisklę przyzwyczaja się bardzo szybko do pobierania 
wody. Następnym etapem powinno być przyzwyczajenie piskląt do pobierania wody ze smoczków (poidełka 
kropelkowe). Taką prostą instalację zestawów nypli przedstawiam poniżej. 
      zestaw pojenia dla przepiórek poidełko i nyple smoczkowe dla przepiórek
                       Poidełko                       Pojenie kropelkowe 
Nawyku picia z nypli, pisklaki nabierają już w trzecim tygodniu życia. Możemy wówczas wyjąć poidełko. 
Pobieranie wody przez przepiórki z takiego systemu, daje w sumie duży poziom higieny. Nie rozkładają się 
w wodzie resztki jedzenia ewentualnie ich odchodów. Ważne jest by była możliwość regulacji wysokości 
zawieszenia tego zestawu nypli. Przepiórka powinna sięgać do nich będąc wyprostowana z wyciągniętą 
głową do nypla. Grzybek nypla powinien być na wysokości dzioba. Takie ustawienie zabezpieczy przepiórki 
przed samo zamoczeniem, po przez ocieranie się o nyple. Po przyzwyczajeniu ich do pobierania wody ze 
smoczków, nie będzie już problemów z systemem picia w bateriach klatkowych. Po niżej zdjęcie takiego 
nypla + wyłapywacz kropel w klatce. 
 system pojenia z nyplem dla przepiórek zestaw pojenia nyplowego do hodowli w bateriach klatkowych dla przepiórek
   Nypel z wyłapywaczem kropel                      System zasilania pojenia dla wszystkich 
                                                               poziomów baterii klatek 
Kolejnym ważnym etapem w wychowie piskląt, jest ich karmienie. Jednodniowe przepiórki są bardzo aktywne. 
W takiej sytuacji, po wyjęciu już osuszonych z klujnika, nie można pozostawić bez jedzenia. Mimo iż ich 
woreczek żółtkowy jest jeszcze całkowicie nie wchłonięty, to przepiórka będzie już szukać i grzebać w karmie.
 W pierwszych godzinach 3/4 karmy należy umieścić w karmidełku, a 1/4 rozsypać obok karmidełka, najlepiej 
na tacy o bardzo niskich brzegach. Ważnym jest, aby powierzchnia takiej tacy nie była śliska. Zapobiegnie to 
rozsuwaniu się nóg, grzebiących w karmie przepiórek. Taca plastykowa będzie umożliwiała częste jej mycie. 
Natomiast stosowane w wielu wypadkach ręczniki papierowe lub inny papier, będą szybko robiły się wilgotne, 
a przecież takie środowisko szybko będzie kumulowało i rozwijało florę bakteryjną. Zdjęcia takiej tacy 
i karmnika zainstalowanego w odchowalniku poniżej. 
 pisklęta przepiórek jedzących na tacy karmnik dla przepiórek w wieku pierwszy czternasty dzień życia Instalacja karmnika dla przepiórek w odchowalniku
        Przepiórki jedzące na tacy         Karmnik zawieszony na przedniej ścianie wewnątrz odchowalnika 
Przez pierwsze pięć dni nie podajemy preparatów witaminowych i mineralnych, a podawanie ich w tych dniach 
jest częstym błędem prowadzącym zazwyczaj do ich śmierci. Można jedynie po uzgodnieniu z lekarzem 
weterynarii, podawać Vitaol A D3 E do wody lub inny specyfik zalecony przez lekarza. Sami raczej nie 
eksperymentujmy, jeœli nie mamy jeszcze praktyki hodowlanej. Z natury skład proponowanych mieszanek dla
przepiórek, jest już tak dobrana, by mogła całkowicie zaspokoić ich pełne zapotrzebowanie na niezbędne do 
ich życia składniki. Jedynie podczas przepierzenia należy podać im witaminy do wody co jakiś czas zawierające 
metioninę.  
 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone