Strona główna
 
Inkubator
SPRAWY HODOWLANE
Hodowla
Zoohigiena
Żywienie
Lęgi
Odchów
Choroby
Użytkowanie
Ekonomika
Trudne pytania
Zakładanie hodowli

 

 

  Zrób to sam

      Inkubator
  Przykład wykonania domowym sposobem inkubatora do inkubacji jaj ptasich. Wielu hodowców 
  boryka się z problemem finansowym, z tytułu zakupu inkubatora i klujnika. W tym artykule 
  postaram się, przybliżyć problem jego wykonania domowym sposobem. Potrzebne będą w tym celu
  Następujące materiały i urządzenia:
  1. Zagłuszki do otworów wentylacyjnych (plastykowe zagłuszki do kabli komputerowych montowane między
    innymi w biurkach komputerowych w blatach) szt. 2
  2. Grzałka elektryczna rurkowa o mocy 300 W (do praca w powietrzu) szt 1 lub opcjonalnie 2
  3. Wentylator elektryczny o podwyższonej odporności na wilgoć szt. 1 lub opcjonalnie 2
  4. Pojemnik do odparowywania wody szt. 1
  5. Grzałka elektryczna do pojemnika z wodą o mocy 250 W szt. 1
  6. Regulator temperatury do 100°C (elektroniczny z wyświetlaczem)
  7. Regulator wilgotności w zakresie pomiarowym do 100% (elektroniczny z wyświetlaczem)
  8. Tuleje plastykowe z kołnierzem do mocowania śrub będących uchwytem obrotowym do zawieszenia
     z koszami na jajka szt. 4.
  9. Śruby z nakrętkami i podkładkami do tych tulei, w celu jak wyżej po 2 szt.
  10. Płyta OSB na konstrukcję inkubatora
  11. Szyba do drzwiczek szt. 2.
  12. kable elektryczne 3 x 2,5
  13. Wtyczka elektryczna.
  14. Wyłącznik sieciowy na 230V
  15. Konfirmaty do połączenia konstrukcji ścian inkubatora.
  16. Nóżki do inkubatora szt. 4
  17. Zewnętrzny pojemnik na wodę. 
  18. Zawór pływakowy do tego pojemnika
   19. Blacha ocynkowana do profilowanej osłony nad grzałką z wentylatorem

  Pokrótce są to niezbędne materiały do wykonania takiego inkubatora na 1000 jaj przepiórczych. Mogę
  stwierdzić, że końcowy wynik inkubacji w tym prostym z pozoru urządzeniu z wahliwym obrotem jaj
  mieści się w przedziale 75% - 89%. Inkubowałem w nim przez okres ok. 3 lat, nie mając żadnej wpadki 
  z tytułu utrzymania złych warunków klimatycznych w jego bryle. Można go testować bez lub z zawartością,
  a parametry będą zawsze takie same w granicach dozwolonego błędu (temp. ok. 0,5°C i 0,2% wilg..
  Każdemu życzę takiego wyniku utrzymania parametrów. Podpowiem tylko, wszystko zależy od użytych 
  w tym celu podzespołów. Nie mogą to być żadne patenty tytułem: "żarówki, regulatory akwarystyczne, 
  grzałki akwarystyczne, wiatraczki komputerowe, tace z wodą, natryski zamgławiające itd.". W dalszej 
  części postaram się to opisać dla czego. Będę również, w miarę jak mi czas pozwoli, sukcesywnie 
  Umieszczał w tym dziale po kolei sposób jego konstrukcji. Zacznę od umieszczenia rysunku jego
  schematu. Postaram się również umieścić zdjęcia jego odzwierciedlenia budowy z natury. Z góry 
  przepraszam za jego wygląd, ale jest to pierwszy inkubator jaki był wykorzystywany do inkubacji 
  i lęgów. Aktualne inkubatory działają praktycznie na tej samej zasadzie, tylko są wykonane z 
  droższych płyt piankowych połączonych z drewnem. UWAGA drewno dla tego, gdyż jak się zagrzeje,
  to długo traci temp. Jest bardziej stabilne w jej utrzymaniu i wierzcie mi, jej rozkład 
  jest doskonały.

       Czas na rysunek:
   
 Inkubator rysunek
powiększ

Zdjęcia opisywaneych inkubatorów 
                     
       inkubator zamknięty                 inkubator otwarty               inkubator 
           z płyty OSB                         z płyty OSB                  z pianki 
                                                                     wielowarstwowej

  1. Obudowa inkubatora

    Najprościej pod względem montażowym, można go wykonać z płyty OSB. Składa się na to wiele 
    czynników: jej wodo i paro odporność, prosty sposób obróbki, prosty montaż, ogółny dostęp do 
    jej zakupu itd.
    Najprościej mówiąc, jego budowa to "skrzynka w skrzynce" z kanałami wentylacyjnymi służącymi 
    do obiegu powietrza komory inkubacyjnej. Na rysunku powyżej i zdjęciach poniżej, widać ich 
    usytuowanie. W samej komorze inkubacyjne u góry, znajduje się centralnie otwór przez który 
    wentylator zasysa powietrze z wnętrza i wrzuca je do części mieszającej znajdującej się w górnej
    części inkubatora. Kierunek obiegu powietrza pokazany jest na rysunku powyżej.

     
           
    Kanały powietrzne od     Kanały powietrzne od    Wlot powietrza z komory    Wentylator w górnej 
            góry                   dołu            inkubacyjnej na wentylator   komorze mieszania


  2. Otwory wentylacyjne

   Bardzo ważne jest, usytuowanie i wielkość otworów wentylacyjnych, przez które wlatuje i wylatuje powietrze
    z inkubatora. Otwory wylotowe powinny być większe od otworów wlotowych o ok. 200%. Oczywiście powinny
    powinna być możliwość regulacji wylotu powietrza z inkubatora. 
                             
                                          
                                         Wloty powietrza regulowane 
                                       w przedniej ścianie inkubatora

   Otwóry boczne znajdują się, na boczneych ścianach inkubatora, po wyżej wewnętrznych otworó wlotowych 
   powietrza do komory inkubacyjnej, z kanału wentylacyjnego.

  3. Wentylator

    Centralnie, na samym środku, w otworze wylotowym z komory inkubacyjnej, zamontowany jest wentylator.
    Nie widać tego na zdjęciu, ale powinno go się zamontować na podstawce wysokości ok. 2 cm. Powód
    tego jest następujący: w tej samej komorze znajduje sie zbiornik do odparowywania wody, który leży
    na tej samej podłodze co wentylator. W razie jego przepełnienia tym płynem, na skutek wylania, 
    wentylator mógłby zaciągnąć ją w swój system zasilania, przez co mogło by go uszkodzić. Nad 
    wentylatorem znajduje się zamontowana grzałka elektryczna, która przystosowana jest do pracy w 
    powietrzu. Nad całym zestawem mocowana jest wyprofilowana w kształcie lekiego łuku, blacha 
    ocynkowana. Daje ona możliwość lepszego ukierunkowania rozkładu i mieszania wilgotności, 
    pobieranej z odparowywacza. Odparowywacz to naczynie odkryte, w kształcie prostokątnego zbiornika,
    z zamocowaną grzałką elektryczną. Umocowane jest w tylnej części za wentylatore, ale b.ważne na środku.

                                     
              Usytuowanie grzałki elektrycznej             Usytuowanie odparowywacza

    4. Zbirnik na wodę zasilający naczynie odparowywujące.

     Zasilanie tego odparowywacza polega na zasadzie działania naczyń połączonych. Z naczynia 
     zewnętrznego, które jest połączone rurką igielitową z naczyniem odparowującym wodę w 
     komorze mieszania inkubatora, podawana jest woda na grzałki. Ważnym jest ustawienie 
     minimalnego pozimu wody tak, aby grzałka była cały czas przykryta min. ok 2 cm wody. 
     Natomiast max poziom wody powinien być ustawiony nie więcej jak 2 cm od wierzchu pojemnika.
     Zbiornik zewnętrzny powinien być wyposażony w urządzenie z zaworem pływakowym, które będzie 
     regulowało wysokość słupa wody.

               
   Połączenie zbiornika         Połączenie zbiornika         Przedłużenie     Zbiornik odparowywacza
    wyrównawczego z            wyrównawczego           połączenia
 dodatkowym pojemnikiem    z rurką do odparowywacza
        na wodę                  (dolna rurka)


                                     
                                        Zawór pływakowy

                                 
cdn. (niebawem udostępnię powiększanie obrazków)
 
Copyright © 2007, ecofarming. Wszelkie prawa zastrzeżone